05
Mar

March 05th 13:00 - 16:00

Kristiansand
Open for all

DNV GL vil presentere sin egen uavhengige rapport om fremtidens energibehov.

Hvilken påvirkning dette har for maritim næring, olje- og gass samt fornybar har blitt ytterligere detaljert i separate prognoser.

Den maritime prognosen ble lansert i desember 2017, og det er denne vi vil dele med deg på neste nettverkssamling som arrangeres i samarbeid med Maritimt Forum Sør og GCE NODE

Etter presentasjonen inviterer vi til gruppesamtaler omkring problemstillinger og spørsmål som har kommet opp underveis. Med andre ord nettverksbygging! Vi avslutter med en oppsummering i plenum til slutt.


Register