19
Sep

September 19th

Kristiansand
Open for all

Design og ledelse av globale verdikjeder retter seg mot bedriftsledere, mellomledere og prosjektledere i ulike sektorer i næringslivet.

Kurset er rettet mot operativt bedriftsnivå og viktige utviklingstrekk i næringslivet, særlig knyttet til framvekst av mer nettverksbasert økonomi, med økt fokus på digitale produksjonsformer og tjenester.

Teknologiutvikling og globalisering gjør virksomheter og verdikjeder mer sårbare og avhengige enn noen gang. Økt konkurransekraft krever ikke bare ressurser i egen virksomhet, men evne til å finne, utvikle og samarbeide med strategiske partnere i ulike og nye verdikjeder.  Dette emnet retter fokus mot design og ledelse av globale verdikjeder, der formålet er å gi deg et kompetansegrunnlag for å forstå, utvikle og implementere metoder for bærekraftig styring av virksomhetens verdikjeder og leverandørnettverk.

Praktisk informasjon

Søknadsperiode: søk opptak fra 1. mars – løpende opptak, det stenges for opptak når kurset er fulltegnet.

Kursets varighet: 1/2 år deltid

Studiepoeng: 10

Kurspris: 18 000,- I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. 

Kurset inngår som et obligatorisk emne i studiet MBA – Executive Master of Business Administration.

Kurset er inndelt i tre moduler:

1: Ledelse og styring av verdikjeder

2: Innovasjon og design av nye forretningsmodeller i verdikjeder

3: Utvikling av bærekraftige verdikjeder

Tidspunkt for samlingene høsten 2018

1. samling: 19.-20. september
2. samling: 22.-23. oktober
3. samling: 20.-21. november

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppediskusjoner/gruppearbeid.  Nettstøttet undervisning (Canvas). Innlevering av to essay mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk og engelsk.

Eksamensform: Individuell hjemmeeksamen med innlevering senest 17. desember.

Ytterligere informasjon om kursopplegg, opptakskrav og påmelding finner du her.