05
Sep

September 05th 09:00 - 16:00

Kristiansand
Open for all

På dette seminaret vil resultatene fra Tankesmien 4. april 2018 bli presentert.

Målet for seminaret er å konkretisere mulige prioriterte satsingsområder innen offshore havbruk (bidra til ny teknologi som kan løse utfordringer relatert til miljø og geografisk plasseringer for en voksende havbruksnæring.

Tentativt program

Seminaret er i utgangspunktet for GCE NODE deltakere.

Deltakeravgift NODE deltakere NOK 0,-.

Det åpnes også for at andre interesserte bedrifter kan delta, men disse må da kontakte vår prosjektleder Erlend Moksness (erlend@gcenode.no/ +47 905 73 625) for mulig deltagelse.

Deltakeravgift andre er NOK 750,-.

NB! Sjekk betingelsener for avmelding og “No Show” under “Betingelser som du må godkjenne før du blir belastet for kjøp”.

Det tilbys overnatting i Abra Havn i flotte leiligheter NOK 995,- per leilighet for 1 person, det kan bestilles ved å sende e-post til Kristin Kühn i Abra Havn, kristink@dyreparken.no.


Register