15
Feb

February 15th - February 16th 08:30 - 16:00

Grimstad
Open for all

Kursholder er førsteamanuensis Solfrid Mykland ved Norges Handelshøyskole. Mykland har doktorgrad fra NHH, og underviser og forsker på forhandlinger og mekling.

Temaer:

 • Hvordan forhandlingskompetanse kan skape verdi i og mellom organisasjoner
 • Betydningen av forberedelser i forhandlingsprosessen
 • Ulike strategier i forhandlinger
 • Betydningen av prosedyrer i forhandlinger
 • Håndtering av relasjoner i forhandlingsprosessen
 • Kilder til makt i forhandlinger
 • Betydningen av tillit
 • Kvalitet i avtaler

Arbeidsform:
Undervisningen vil være en veksling mellom forelesninger, rollespill og diskusjoner i både små- og store grupper. Det vil bli lagt stor vekt på å utvikle evne til refleksjon rundt egen atferd, og hvordan man kan lære av egen praksis.

Læringsmål:

 • Etter endt program vil deltakerne ha fått verktøy som gjør at de på en analytisk måte vil kunne gjennomføre en effektiv forhandlingsprosess fra forberedelser til inngåelse av en avtale.
 • Deltakerne vil også kunne gjøre vurderinger av kvaliteten av avtalen som inngås, og gi råd til andre om hvordan forhandlinger skal kunne gjennomføres.
 • Deltakerne skal ha fått verktøy som gjør de mer reflektert rundt egen praksis ved endt kurs.

Sted: Strand Hotel Fevik

Tid: 15. februar kl. 08.30 – 16. februar kl. 16.00.


Register