10
Sep

September 10th - April 15th 09:00 - 16:00


Members only

NEW (Node Eyde Women) igangsetter et nytt mentor program med oppstart høsten 2018.

Gjennom NEW Mentor programmet tilbys selskapene i NODE og Eyde-klyngen et skreddersydd program for å bidra til ansattes utvikling.

NEW–Mentor programmet har hatt stor suksess, tilbakemeldingene fra tidligere deltakere både mentorer og protesjeer er udelt positive. Programmet har høy kvalitet hvor protesjeer og mentorer blir satt sammen på tvers av kjønn og klyngetilhørighet. Dette er et tilbud til talentfulle kvinner og menn, så om du har en eller flere gode kandidater i din bedrift, oppfordrer vi deg til å utnytte denne gode muligheten.

Det er fjerde gang NEW Mentor settes opp og vi søker etter 15 protesjeer. Prosjektets varighet er ca. 1 1/2 år med oppstart september 2018 og avslutning april 2020. Det rekrutteres 20-30 mentorer som vil utgjøre en gruppe for matching med de aktuelle protesjeene.

I løpet av programmet vil det bli arrangert 5 faglige samlinger for både protesjeer og mentorer, hvorav en med overnatting (lunsj til lunsj). Hvert mentorpar vil få individuell oppfølging og protesje og mentor møtes mellom samlingene. Programmet avsluttes med en avslutningssamling.

Du finner utfyllende informasjon her.

Søknadsfrist er omgående.

Har du spørsmål om programmet kontakt.

Tone Flovik, NOV – tone.flovik@nov.com

Elin Strand, Huntonit AS – elin.strand@byggma.no

Marie Borgen, AS Nymo – borgema@nymo.no