11
Jan

January 11th 12:30 - 16:00

Kristiansand
Open for all

Kursholder er advokatfullmektig Helge Tennebø fra advokatfirma KJÆR DA.

Tennebø har over 20 års praksis fra praktisk kontraktsarbeid (innkjøp, prosjekt og juridisk) og er i tillegg til jurist også utdannet sivilingeniør og fagarbeider innen mekaniske fag. www.advkjaer.no

Det legges opp til en gjennomgang av sentrale kontraktsrettslige temaer med praktiske eksempler der dette passer.

Siste del av kurset er avsatt til gjennomgang av caser. om noen har caser/eksempler som ønskes gjennomgått kan disse sendes til kursholder på epost: ht@advkjaer.no senest en uke før kursstart.

Sentrale Temaer:

  • Ulike typer avtaler
  • En avtales fødsel, liv og «død»
  • Rettigheter og forpliktelser, herunder garanti
  • Ulike ansvarsreguleringer, hvordan få kontroll på egen risiko
  • Håndtering av endringer underveis
  • Mislighold, og muligheter for ansvarsbegrensning
  • Levering og betaling
  • Avtaletolking, lovvalg, bakgrunnsrett og tvisteløsning

Agenda:

12:30 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:45 Forelesning

13:45 – 14:00 Pause

14:00 – 14:45 Forelesning

14:45 – 15:00 Pause

15:00 – 16:00 Gjennomgang av case – diskusjon – spørsmål

 


Register