14
Feb

14 February - 15 February | 09:30 - 16:00 | Fevik | Open for all

Menneskers evne og dyktighet til å forhandle varierer betydelig!

NOEN MYTER OM FORHANDLINGER

 • Forhandlinger er kun en konkurranse og handler om å vinne – lurt å være “tøff”…..”
 • Forhandlinger er rulett – vi bare ser hva som skjer…..
 • Forhandlinger er en kunst, og kan derfor ikke læres – den “fødte” forhandler…..
 • Menn er bedre til å forhandle enn kvinner – synd for deg om du er kvinne…..

Kontraktsforhandlinger kan være komplekse og utfordrende, vil du bli en bedre og mer strategisk forhandler? Her er kurset for deg!

Solfrid Mykland Fjell er kursholder for dette kurset som holdes på Strand Hotel Fevik, Solfrid har doktorgrad fra NHH og er dommer i jordskifteretten.

 

 

Arbeidsform
På kurset vil deltakerne få en innføring i forberedelser og gjennomføring av komplekse kontraktsforhandlinger.  Kurset er en kombinasjon av forelesninger, rollespill og diskusjoner i både små og store grupper.  Det blir lagt vekt på å utvikle refleksjoner rundt egen adferd, og hvordan man kan lære av egen praksis.

Læringsmål:
Etter endt program vil deltakerne ha fått et verktøy som gjør at de på en analytisk måte vil kunne gjennomføre en effektiv forhandlingsprosess fra forberedelser til inngåelse av avtaler.
Deltakerne vil også kunne gjøre vurderinger av kvaliteten av avtalen som inngås, og gi råd til andre om hvordan forhandlinger skal kunne gjennomføres. Deltakerne skal ha fått et verktøy som gjør de mer reflektert rundt egen praksis ved endt program.

Tema:

 • Hvordan forhandlingskompetanse kan skape verdi i og mellom organisasjoner
 • Betydningen av forberedelser i forhandlingsprosessen
 • Ulike strategier i forhandlinger
 • Betydningen av prosedyrer i forhandlinger
 • Håndtering av relasjoner i forhandlingsprosessen
 • Aktiv lytting og kommunikasjonsteknikker
 • Kilder til makt i forhandlinger
 • Betydningen av tillit
 • Kvalitet i avtaler

GCE NODE er arrangør av dette 2-dagers kurs i forhandlingsteknikk på Strand Hotel Fevik 14-15 februar 2024.

For best mulig nytte av kurset oppfordres alle deltakerne til å bli med på felles middag om kvelden 14. februar og overnatte på hotellet. Dette har vi god erfaring med og tilbakemeldingene fra tidligere kursdeltakere er at den sosiale biten av kurset betyr at rollespill, og diskusjoner blir av en helt annen kvalitet om deltakerne bruker tid på å bli kjent.

Deltakeravgift: Deltakere i GCE NODE kr. 6 500,- fritt for mva. | Maritimt Forum Sør, Digin og Eyde medlemmer Kr. 7 900,- fritt for mva. | Ansatte fra andre bedrifter kr. 9 900,- fritt for mva.


Deltakeravgiften inkluderer lunsj begge dager samt felles middag 14. februar. Drikke kommer i tillegg og gjøres opp av den enkelte.

Overnatting i enkeltrom fra 14.02-15.02 kan bookes via påmeldingen og koster kr. 1195,- inkl. frokost, parkering og mva.

Meld deg på allerede nå!