16
Dec

16 December - 17 December | 08:30 - 16:00 | Fevik | Open for all

GCE NODE setter igjen fokus på forhandlingsteknikk, og inviterer deg som ønsker å bli en bedre forhandler til en 2-dagers samling på Fevik.

Etter svært gode tilbakemeldinger på programmet i 2018 har GCE NODE igjen engasjert Solfrid Mykland Fjell til å undervise i dette temaet. Hun har doktorgrad fra NHH og er dommer i jordskifteretten.

Arbeidsform:
Undervisningen vil være en veksling mellom forelesninger, rollespill og diskusjoner i både små-og store grupper. Det vil bli lagt stor vekt på å utvikle evne til refleksjon rundt egen adferd, og hvordan man kan lære av egen praksis.

Læringsmål:
Etter endt program vil deltakerne ha fått et verktøy som gjør at de på en analytisk måte vil kunne gjennomføre en effektiv forhandlingsprosess fra forberedelser til inngåelse av avtaler.
Deltakerne vil også kunne gjøre vurderinger av kvaliteten av avtalen som inngås, og gi råd til andre om hvordan forhandlinger skal kunne gjennomføres. Deltakerne skal ha fått et verktøy som gjør de mer reflektert rundt egen praksis ved endt program.

Tema:

  • Hvordan forhandlingskompetanse kan skape verdi i og mellom organisasjoner
  • Betydningen av forberedelser i forhandlingsprosessen
  • Ulike strategier i forhandlinger
  • Betydningen av prosedyrer i forhandlinger
  • Håndtering av relasjoner i forhandlingsprosessen
  • Kilder til makt i forhandlinger
  • Betydningen av tillit
  • Kvalitet i avtaler.

Deltakeravgift:
Deltakere i GCE NODE og Maritimt Forum Sør Kr. 3800,- ekskl. mva.
Ansatte fra andre bedrifter kr. 8300,- ekskl. mva.

Deltakeravgiften inkluderer lunsj begge dager samt felles middag 16. desember. Drikke kommer i tillegg og gjøres opp av den enkelte.
Overnatting i enkeltrom på Strand Hotel Fevik kan bestilles sammen med påmeldingen kr. 1105,- inkl. frokost