18
Mar

18 March | 13:00 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

Noen sentrale fokuspunkt for leverandøren

Covid-19: All GCE NODE events are organized in compliance with national and local Covid-19 guidelines. Events may be cancelled on short notice as a result of updated recommendations and restrictions from the health authorities.


Formål

Formålet med kurset er å gi kortfattet innføring i det regulatoriske grunnlaget, sentrale kontraktstyper, risikoforhold og fokuspunkter for leverandører til oljeselskapets anskaffelser på norsk sokkel.

Innhold:

I Anskaffelsesregimet som leveransen går til?

  • Det regulatoriske grunnlaget for anskaffelser av innretninger under petroleumsloven
  • Operatørens oppgaver ved anskaffelse av innretning på vegne av interessentskapet

II Noen sentrale fokuspunkter ved kontrakter for leveranse til oljeselskap

  • Sentrale kontraktstyper mellom operatør og leverandør for anskaffelse av innretning, varer og tjenester. (i) Tilvirkningskontrakter. (EPC(I). (ii) Leiekontrakter. (iii)
  • Servicekontrakter.Sentrale problemstillinger ved anskaffelser (i) Kontraktstrategi og valg av kontraktstyper
  • Sentrale risiko risikoforhold i kontraktsforholdet; Avtalt kvalitet. Teknologiutvikling. Leveringstid. Endringer/tillegg.
  • Særbestemmelser.

III Leverandørens håndtering av leveranser i Corporate governance perspektiv

  • Krav til god eierstyring og selskapsledelse
  • Risikostyring i samsvar med etablert kontraktstrategi/risikoprofil.

Foredragsholdere
Nikolai Brøvig, senioradvokat, Simonsen Vogt Wiig. Nikolai har bl.a. bakgrunn fra Olje- og Energidepartementet og lang erfaring innen regulatorisk rådgiving og kommersielle kontrakter nasjonalt og internasjonalt.

Gunnar Espeland, partner, Simonsen Vogt Wiig. Gunnar er leder av Simonsen Vogt Wiig’s advokatpraksis i olje- og gass industrien i Stavanger. Han har lang erfaring innen prosjektanskaffelser fra advokatfirma og oljeselskap, og deltok på vegne av oljeselskapssiden i 2015 forhandlingene i siste revisjon av standardkontraktsforhandlingene for EPC(I) kontrakter på norsk sokkel (NTK2015Mod).

Stig Strand, senioradvokat, Simonsen Vogt Wiig. Stig har bred erfaring innenfor finansiering, særlig innenfor sektorer som shipping, offshore, sjømat, samt olje og gass. Stig har også erfaring med problemstillinger knyttet til identifisering, håndtering og begrensning av ulike typer risikoer, blant annet omdømmemessig-, finansiell-, operasjonell-, og juridisk risiko.

Sted: Thon Hotel Kristiansand, Markensgate 39, 4612 Kristiansand
Kurset er gratis og kun for bedrifter i GCE NODE og Maritimt Forum Sør