GCE NODE et samarbeid om felles initiativer og prosjekter som kan bidra til å sikre klyngens konkurranseevne slik at bedriftene kan forbli verdensledende i relevante markeder.

Styret i NODE har satt følgende kriterier til bedrifter for opptak i klyngen:

  • Hovedfokus mot olje, gass og fornybar sektor.
  • Ha kompetanse og/eller erfaring, som kan bidra til å løfte nivået i klyngen ved å dele av denne i prosjekter og fagutvalg.
  • Ha en organisasjon med teknisk eller annen relevant kompetanse.

Det er ikke et mål i seg selv for GCE NODE å flest mulig deltakere, men at kvaliteten på klyngearbeidet blir fruktbar og nyttig for deltakerbedriftene. Derfor er viktig at styret i GCE NODE får en grundig informasjon om hvordan bedriften kan og vil bidra til utviklingen i klyngen.

Vedlagt er et skjema som vi ber dere fylle ut og returnere til oss.

Deltakelse i GCE NODE forutsetter at det betales en deltakeravgift til GCE NODE og en serviceavgift til GCE NODE Service AS, samt at bedriften også er villig til å delta i fellesprosjekter klyngen har vedtatt og/eller vil vedta. Bidraget her kan enten være i form av egne timer og/eller kontant tilskudd. Så snart fullstendig informasjon foreligger vil administrasjonen i GCE NODE framlegge søknaden for GCE NODES styre. Resultatet av behandlingen vil bli meddelt fra sekretariatet.

Dokumenter:

Søknadsskjema opptak NODE Klyngen 2020

Deltakeravgift 2020 – bedrifter lokalisert i Agder

Deltakeravgift 2020 – bedrifter lokalisert utenfor Agder

Tjenester til deltakerbedrifter 30.04.2015

Vedtekter GCE NODE

Vedtekter GCE NODE Service AS