GCE NODE et samarbeid om felles initiativer og prosjekter som kan bidra til å sikre klyngens konkurranseevne slik at bedriftene kan forbli verdensledende i relevante markeder.

Styret i NODE har satt følgende kriterier til bedrifter for opptak i klyngen:

  • Hovedfokus mot olje, gass og fornybar sektor.
  • Ha kompetanse og/eller erfaring, som kan bidra til å løfte nivået i klyngen ved å dele av denne i prosjekter og fagutvalg.
  • Ha en organisasjon med teknisk eller annen relevant kompetanse lokalisert på Agder.

Det er ikke et mål i seg selv for GCE NODE å flest mulig deltakere, men at kvaliteten på klyngearbeidet blir fruktbar og nyttig for deltakerbedriftene. Derfor er viktig at styret i GCE NODE får en grundig informasjon om hvordan bedriften kan og vil bidra til utviklingen i klyngen.

Vedlagt er et skjema som vi ber dere fylle ut og returnere til oss.

Deltakelse i GCE NODE forutsetter at det betales en deltakeravgift til GCE NODE og en serviceavgift til GCE NODE Service AS, samt at bedriften også er villig til å delta i fellesprosjekter klyngen har vedtatt og/eller vil vedta. Bidraget her kan enten være i form av egne timer og/eller kontant tilskudd. Så snart fullstendig informasjon foreligger vil administrasjonen i GCE NODE framlegge søknaden for GCE NODES styre. Resultatet av behandlingen vil bli meddelt fra sekretariatet.

Dokumenter:

Søknadsskjema opptak NODE Klyngen 2019

Kontrakt deltakerbedrifter 2019

Kontrakt assosierte deltakere 2019, denne kategorien utgår 31.12.2019

Deltakeravgift 2019

Deltakeravgift 2020

Tjenester til deltakerbedrifter 30.04.2015

Vedtekter GCE NODE 2018

Vedtekter GCE NODE pr. 25.04.2019

Vedtekter GCE NODE Service AS