Bli deltaker i GCE NODE

Å bli deltaker i GCE NODE passer for bedrifter som har:

  • Fokus mot offshore energi og blå næringer.
  • Kompetanse og/eller erfaring, som kan bidra til å løfte nivået i klyngen ved å dele av denne i prosjekter og fagutvalg.
  • En organisasjon med teknisk eller annen relevant kompetanse.

Det er ikke et mål i seg selv for GCE NODE å flest mulig deltakere, men at kvaliteten på klyngearbeidet blir fruktbart og nyttig for deltakerbedriftene. Derfor er viktig at styret i GCE NODE får en grundig informasjon om hvordan bedriften kan og vil bidra til utviklingen i klyngen.

Vedlagt er et skjema som vi ber dere fylle ut og returnere til oss.

Deltakelse i GCE NODE forutsetter at det betales en deltakeravgift til GCE NODE og en serviceavgift til GCE NODE Service AS, samt at bedriften også er villig til å delta i fellesprosjekter klyngen har vedtatt og/eller vil vedta. Bidraget her kan enten være i form av egne timer og/eller kontant tilskudd. Så snart fullstendig informasjon foreligger vil administrasjonen i GCE NODE framlegge søknaden for GCE NODES styre. Resultatet av behandlingen vil bli meddelt fra sekretariatet.

Dokumenter:

What GCE NODE can do for you (brochure)

Søknadsskjema opptak NODE Klyngen

Deltakeravgift GCE NODE 2024

Tjenester til deltakerbedrifter 

Vedtekter GCE NODE

Vedtekter GCE NODE Service AS