December 29th 2023

Forming a new GCE NODE strategy

How can we contribute to the green transition while further developing the oil and gas industry? These are some of the major questions that must be asked and answered in the new GCE NODE strategy process.

 

July 06th 2023

The cost of not building renewables

Building more renewable energy will be expensive, however it will be even more expensive not to.

 

June 25th 2023

Tre gode grunner for å bygge ut havvind

Ved å bygge ut mer fornybar energi i Norge kan vi motvirke klimaendringene, redusere strømregningen og skape nye, norske industriarbeidsplasser.

 

January 19th 2023

Is there any other region with greater plans for new energy?

Based on competence and technology developed over decades, Agder is perfectly positioned to make a huge impact in the transition from the fossil to the renewable era.

 

September 24th 2022

Planen som gjør Sørlandet til Norges fremste havvindregion

I mer enn et år har sørlandske politikere og bedrifter jobbet sammen med en masterplan for å gjøre Sørlandet til Norges fremste region for havvind.

 

July 13th 2022

Keep the transition rolling

Even if – or especially if – energy prices remain at a high level for some time, we need to continue our transition from oil and gas to renewables.

 

December 27th 2021

Sammen om «Fremtidens Havvind i Agder»

Frem mot 2050 planlegges det store utbygginger av offshore havvind globalt. En stor del av utbyggingen vil være i Nordsjøbassenget og i norsk farvann. Foreløpig er det lagt ut to konsesjonsområder i norsk farvann; Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

 

December 21st 2021

Future Growth Lies In New Markets

As head of the largest industrial cluster in the Agder region, I am often asked about the status of our cluster participants.

 

July 14th 2021

There is something new going on

We have witnessed an interesting development in the GCE NODE companies during the last six months. For the first time since 2014, the number of employees is increasing.

 

December 22nd 2020

Never let a good crisis go to waste

Never letting a good crisis go to waste, the industry is continuously looking for new markets.

 

July 12th 2020

A strategy for when everything changes

How long will the new GCE NODE strategy be relevant and valid? Until a new strategy is written, approved and implemented.

 

April 21st 2020

Arbeidsplassene må reddes nå

Med enkle grep kan regjeringen redde titusener av arbeidsplasser i leverandørindustrien på Sørlandet. Men det haster.

 

April 21st 2020

Dobbelkrisen truer hjørnesteinsbedriftene våre

Koronapandemien og oljeprisfallet er i ferd med få dramatiske konsekvenser for hjørnesteinsbedrifter på Sørlandet. Det krever politisk handlekraft. Nå.

 

April 20th 2020

Medisin mot korona og oljeprisfall

I påsken fikk Equinor klarsignal for å bygge verdens største flytende vindpark i Nordsjøen. Allerede nå bør vi starte planleggingen av en vindpark som er 14 ganger større!

 

December 20th 2019

Norway’s global contribution

Imagine looking back on history from the year 2050. I am convinced that technology from the oil and gas industry will be Norway’s most important contribution to the decrease in global CO2 emissions.

 

October 11th 2019

Flytende vindkraft kan bli sørlandsk eksport

Flytende vindparker i Norge kan legge grunnlaget for et nytt eksporteventyr for sørlandske leverandørbedrifter.

 

August 17th 2019

Transfer of technology and competence

Technology and competence from oil and gas is essential for many of the emerging offshore industries, which represent a huge economic potential not only for Norway, but for most countries.

 

January 05th 2019

En gullalder for de som tenker nytt

Det har aldri vært enklere å være gründer, innovatør eller forsker på Sørlandet. De siste årene har landsdelen bygget et imponerende økosystem for innovasjon og nyskaping.

 

December 25th 2018

Ocean competence valuable in new markets

Blessed with 25,000 kilometers of continental coast line, Norwegian’s relationship with the ocean has always been heartfelt.

 

October 04th 2018

Flytende vind kan bli sørlandsk eksport

En flytende vindpark i Norge kan legge grunnlaget for et nytt eksporteventyr for sørlandske olje- og gassleverandører.

 

June 28th 2018

Finally, some good news!

Finally, after almost four years of bad news, falling prices and accelerating layoffs, there is some good news, increasing prices and a non-shrinking industry labor force.

 

October 31st 2017

Data gjør oljen ny

Den nye oljen finnes ikke, for ingen eksisterende industrier kan erstatte oljen. Men eksisterende teknologi kan gjøre oljen ny, om vi våger å ta den i bruk.

 

August 20th 2017

Data skal ikke bare lagres

Vennesla blir et kraftsenter for datalagring i Norge. Men hvem sørger for at Sørlandet også blir et sted hvor det kan prosesseres store datamengder?

 

December 29th 2016

When everything is digital

Digital disruptive technologies are messing with old business models. If your business model still hasn’t been messed with, you are next!

 

November 17th 2016

Bom stopp for næringsutvikling

Dersom bompengeavgiftene øker kraftig, uten at økte kostnader til arbeidspendling kompenseres, kan det føre til at bedrifter flytter fra Kristiansand eller lar være å etablere seg i kommunen.

 

October 06th 2016

MIL: Regjeringen skuffer

Mechatronics Innovation Lab er et viktig redskap for omstilling, sysselsetting og økt verdiskaping. Nok en gang er laben ikke prioritert av den sittende regjeringen.

 

September 29th 2016

Jobbenes verdi

I en kronikk mandag viste jeg til at en jobb i norsk olje- og gassindustri skaper dobbelt så store økonomiske verdier for felleskapet som en gjennomsnittlig jobb i norsk næringsliv. Det vil selvsagt variere noe med oljeprisen, men dette var tilfelle også da oljeprisen var betydelig lavere enn 100 dollar fatet.

 

September 26th 2016

En jobb er ikke en jobb

Å jobbe i olje- og gassindustrien skaper dobbelt så store verdier som å jobbe i andre næringer og industrier.

 

May 23rd 2016

Den siste olje?

Tre gode grunner til fortsatt å lete etter olje på norsk sokkel.

 

May 19th 2016

Sats på vinnerne!

Regjeringen bør satse videre på menneskene og industrien som har skapt enorme verdier for det norske samfunnet.

 

April 15th 2016

Næringspolitikk uten grønn logikk

Staten bruker milliardbeløp for at Hydro skal produsere aluminium med verdens laveste CO2-utslipp. Den norske oljeindustrien, som allerede har verdens laveste CO2-utslipp per fat, avspises med småsummer i tøffe tider.

 

March 30th 2016

Nå kommer robotene!

Antallet roboter i industrien på Sørlandet vil øke kraftig de neste årene. Det vil bidra til økt konkurransekraft og sikre videre utvikling av industrien. Det kan også bidra til å flytte hjem produksjon som i dag utføres i lavkostland.

 

February 12th 2016

Rigget for blå vekst

Kompetanse og teknologi fra olje- og gassindustrien gir sørlandske bedrifter et fortrinn når nye markeder åpner seg i havrommet.

 

September 11th 2015

De viktige, utenlandske eierne

Utenlandsk eierskap kan oppleves som en trussel, men er som regel en velsignelse for norsk næringsliv. Norge trenger en bevisst strategi for å tiltrekke mer utenlandsk kapital.

 

September 03rd 2015

Oljeteknologi for grønt skifte

Oljeprisens fall det siste året har akselerert diskusjonen om omstilling til en grønn fremtid. Så paradoksalt det enn kan høres ut, spiller imidlertid teknologiutvikling i olje- og gassnæringen en nøkkelrolle i overgangen til det grønne skiftet.

 

October 10th 2014

Norges viktigste laboratorium

For at Norge skal beholde det teknologiske forspranget, trenger vi et nasjonalt laboratorium for pilottesting. Laben, som er planlagt i Grimstad, bør være på plass allerede i 2016.

 

June 24th 2014

Klar for Champions League

Forrige uke ble det bekreftet: Den sørlandske teknologiklyngen NODE hører hjemme i Mesterligaen. Opprykket er verdt 100 millioner kroner og kan få store ringvirkninger for landsdelen.