Flytende vindparker i Norge kan legge grunnlaget for et nytt eksporteventyr for sørlandske leverandørbedrifter.

Kronikk av Høye Høyesen, administrerende direktør i MacGregor Norway og styreleder for GCE NODE, publisert i Fædrelandsvennen 11. oktober 2019.

Statsministeren inviterte nylig til et møte med næringsliv og organisasjoner om havvind. Flere av oss som deltok ga råd til statsministeren om at vi nå trenger en klar strategi og storskalasatsing fra regjeringen. Dette budskapet vil vi også spille inn i regjeringens høringsrunde om havvind-satsingen.

Helt siden det ble funnet olje på norsk sokkel for 50 år siden, har Nordsjøen vært et teknologi-laboratorium. Her har norske og internasjonale selskaper utviklet nye løsninger og produkter. Det som norske selskaper har utviklet på hjemmebane, er siden solgt globalt. Eksport av olje- og gassteknologi har også gjort Sørlandet til en globalt ledende eksportregion for høyteknologisk utstyr.

Flytende havvind er i en tidlig fase
Nå kan vi stå foran en ny epoke med teknologiutvikling i Nordsjøen, drevet av en norsk energigigant og støttet av lokale leverandører, som kan videreutvikle seg til å bli globale leverandører i et nytt, stort kommende marked.

Denne gangen handler det om vindkraft og Equinors planer om en flytende vindpark på Tampen, et område rundt 150 kilometer vest for Florø. Tampen er strategisk plassert mellom oljefeltene Snorre og Gullfaks, og Equinors plan er å bygge elleve flytende vindmøller som skal forsyne disse plattformene med ren og fornybar elektrisitet.

I verden finnes det rundt 5000 vindmøller til havs. Nesten alle er montert på havbunnen på relativt grunt vann nær land. Det største feltet med flytende vindmøller er Hywind Scotland med sine fem vindmøller. Øvrige flytende vindmøller er å anse som testanlegg.

Flytende havvind er altså i en svært tidlig fase. Det har vært mye rimeligere å bygge ut bunnfaste installasjoner, men etterhvert som de mest tilgjengelige områdene bygges ut, vil det etableres flytende vindkraft i områder lenger fra land.

Equinor, som står bak Hywind Scotland, er verdens største utvikler av flytende havvind. Når Equinor nå satser på hjemmebane, skaper det store muligheter for norsk leverandørindustri til å utvikle kompetanse og teknologi, som senere kan eksporteres globalt. Flere sørlandske selskaper er allerede godt posisjonert – de har vært leverandører til Hywind Scotland og søker nå posisjoner i Tampen-prosjektet.

Sørlandske selskaper kan ta store markedsandeler globalt
Flytende vindmølleparker har mange fordeler fremfor bunnfaste. De kan anlegges langt fra land og bort fra fiskebanker og trafikkerte områder. Flytende vindmøller kan være langt større enn de som står på land eller er bunnfaste. Når man kommer lengre til havs har man også sterkere og mere stabile vindforhold.

Selskaper på Sørlandet er i stand til å ta store andeler av det globale markedet. Vi har kanskje verdens mest kompetente miljø for design av forankringssystemer, vi har utstrakt kunnskap om subsea-arkitektur, samt design og bygging av avanserte strukturer i stål og betong. I tillegg har vi stor kunnskap om offshore installasjon, og flere selskaper har lang erfaring med å drifte og forsyne ulike offshoreanlegg.

Norsk olje og gassteknologi er viktig for overgang til lavutslippssamfunnet
Norge er på mange områder verdensledende innenfor olje og gass og maritim teknologi i røffe omgivelser, der det stilles store krav til logistikk og god og sikker arbeidsmetodikk.

Denne kompetansen er viktig for Norge både i form av skatteinntekter og arbeidsplasser.

I tillegg er denne kompetansen svært viktig for klimaet. Det er ikke tvil om at flytende havvind vil være viktig i framtidas energimiks. En nasjonal strategisk tilnærming til hvordan Norge kan videreutvikle denne kompetansen vil være et viktig bidrag til det teknologiske løftet som må til for en endret global energimiks.

Flytende havvind har en naturlig plass i dette bildet. Norge oppfattes som en klimanasjon med høy kompetanse på alt som har med havet å gjøre. For å skape lønnsomhet i flytende vind må vi bygge på offshorekompetansen i leverandørindustrien. Men vi må samtidig innse at dagens teknologi ofte er svært kostbar, og at vi må videreutvikle den for å finne løsninger bedre tilpasset vindkraft.

Storskalaprosjekter er viktig for å bevare og videreutvikle Norges ledende posisjon
Lønnsomhet er også avhengig av storskalaprosjekter, slike som Equinor nå skal utvikle utenfor England og USA for bunnfaste vindmøller. Det er kun når prosjektene blir virkelig store at vi får ned kostnadene og gjør flytende vindkraft lønnsomt.

Storskalaprosjekter driver også teknologiutviklingen. Vi ønsker derfor at Norge etablerer et stort prosjekt, gjerne på Utsira Nord, slik at vi kan utvikle oss videre som leverandører og skape et konkurransefortrinn i en industri som er global og raskt voksende.

Toget for flytende vind går nå. Norge har det beste utgangspunkt for å ta en ledende posisjon, men da må vi sette i gang før andre land gjør det samme.