Med enkle grep kan regjeringen redde titusener av arbeidsplasser i leverandørindustrien på Sørlandet. Men det haster.

Innlegg publisert i Fædrelandsvennen 21. april 2020

Eirik Bergsvik, administrerende direktør MHWirth
Øyvind Riiber Boye, administrerende direktør Nymo
Christoffer Jørgenvåg, administrerende direktør Red Rock
Terje Uleberg, administrerende direktør On & Offshore Services
Høye G. Høyesen, administrerende direktør GCE NODE

Det er krise i Norge. Ikke siden før krigen har det vært så mange arbeidsledige, og staten bruker hver uke mange milliarder kroner på å forsøke å redde arbeidsplasser. Store deler av norsk næringsliv sliter, og det er iverksatt mange tiltak. Men mer må til.

Olje- og gassnæringen er en av Norges viktigste næringer. Den gir arbeid til 225.000 mennesker, og er en del av grunnmuren til den norske velferdsstaten. Også denne rammes av koronakrisen. En studie fra Rystad Energy tyder på at dersom det ikke raskt tas grep, kan investeringene halveres frem mot 2022.

Lavere investeringer betyr mindre aktivitet i selskapene og blant alle deres leverandører, som det er mange av på Sørlandet. Titusener av arbeidsplasser er i fare, også i vår region, og det kan forsterke krisen vi nå står oppe i.

En viktig løsning for å redde arbeidsplasser og opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen er allerede klar, og har støtte fra både fagforeningene og næringslivet. Næringen trenger ingen kontantinnsprøyting fra regjeringen, men med internasjonal konkurranse om begrensede investeringsmidler, trenger vi å gjøre norske prosjekter mer lønnsomme og attraktive å investere i.

Kort fortalt går løsningen ut på at næringen får utsatt noen av skatteinnbetalingene som gjøres på nye prosjekter. Det vil gi selskapene kapital til å gjennomføre konkurransedyktige prosjekter og sikre arbeidsplasser i Norge. Den utsatte skatten blir betalt senere, med renter. Forslaget koster altså staten og fellesskapet ingenting, men vil sikre arbeidsplasser når vi trenger det som mest.

Koronakrisen gjør at vi har den største arbeidsledigheten siden før krigen. Godt over 300 000 er arbeidsledige. For olje- og gassnæringen, med tilhørende leverandørindustri på Sørlandet, går utviklingen fort. Arbeidsplasser som kan reddes i dag, kan være borte om noen uker. For hver dag som går øker usikkerheten for bedrifter, medarbeidere og deres familier.

Beslutningen kan derfor ikke komme raskt nok. En løsning er allerede klar, den sikrer norske arbeidsplasser uten at det koster staten en krone, bidrar til aktivitet og vil gi staten økt inntjening i form av høyere produksjon i årene fremover.

Vi ber om at regjeringen handler nå.