I en kronikk mandag viste jeg til at en jobb i norsk olje- og gassindustri skaper dobbelt så store økonomiske verdier for felleskapet som en gjennomsnittlig jobb i norsk næringsliv. Det vil selvsagt variere noe med oljeprisen, men dette var tilfelle også da oljeprisen var betydelig lavere enn 100 dollar fatet.

Av Anne-Grete Ellingsen, administrerende direktør, GCE NODE

Fædrelandsvennen har valgt å tolke dette som at jeg oppfatter noen jobber som viktigere enn andre. Det er selvsagt ikke riktig. Som jeg skrev i min kronikk; “Vi trenger selvsagt et mangfold av yrker og yrkesutøvere». Jeg nedvurderer på ingen måte andre yrker, men påpeker kun dokumenterte økonomiske fakta.

Samtidig må vi være klar over at noen næringer – og én næring spesielt – har bidratt mer enn noen annen til å løfte Statens inntekter og skape et høyt velstandsnivå her i landet. Statsminister Erna Solberg sa det slik på åpningen av oljemessen i Stavanger i år: «Av alle lovlige næringer i Norge, er olje- og gassnæringen den mest lønnsomme, og den som gir størst bidrag til felleskapet». Mitt poeng er at omstillingen vi nå gjennomgår krever at de nye jobbene som etableres, gir like stor økonomisk verdiskaping som de som forsvinner. Ellers må vi innse at inntektene til kommuner, fylkeskommuner og stat reduseres.

Norge og vår industri står midt i en krevende omstillingsprosess, men målet er ikke å omstille oss vekk fra olje og gass, som vil være en av Norges viktigste næringer i mange år framover. Fra oljeprisen var 10 dollar fatet og norsk sokkel var hovedmarkedet, er nå Sørlandet en av Norges viktigste eksportregioner av høykompetanse gjennom teknologiske løsninger til energisektoren og maritim sektor. Omstilling for oss er å styrke vår konkurranseevne i eksisterende markeder, og videreutvikle teknologien og løsningene til nye markeder, som for eksempel offshore vind, havbruk og undersjøisk gruvedrift. Flere av selskapene i NODE-klyngen er allerede leverandører til disse nyere industriene.

For å lykkes med å tiltrekke, beholde og videreutvikle investeringer i arbeidsplasser og teknologi på Agder, er det helt avgjørende at det er et godt samspill mellom offentlig sektor, akademia og næringslivet, og at det er vilje til å satse på næringene og bidra til forutsigbare rammevilkår. Dette samspillet er basis i klyngeteorien og grunnsteinen for alle klyngene på Agder. Vi er med andre ord svært opptatt av at landsdelen kan tilby både et godt liv og et variert arbeidsliv, bestående av mange flere verdier inkludert de økonomiske.

Olje- og gassindustrien er, på samme vis som prosessindustrien på Sørlandet, opptatt av å skape en mer bærekraftig industri. Reduserte CO2-utslipp og økt fokus på gjenbruk (sirkulær økonomi) er avgjørende for at næringene skal være en del av klimaløsningen. Begge næringer har nå lansert et veikart som sier hvordan målene skal nås. NODE har jobbet med dette i flere år og utviklet verktøyet Ecotrack, som både bidrar til økt innovasjon og økt fokus på miljø og bærekraftig design, produksjon og leveranser. Dette er en del av det videre arbeidet i NODEs miljøsatsing.

Vår bransje forvalter en felles ressurs, og det er selvsagt at inntektene fra næringen bidrar til fellesskapet. NODE har derfor fullt fokus på å øke næringens konkurransekraft, slik at vi kan opprettholde høy global eksport fra Agder, også på langt lavere oljepriser enn 100 dollar fatet, og således være en viktig bidragsyter til felleskapet i mange år framover.