I mer enn et år har sørlandske politikere og bedrifter jobbet sammen med en masterplan for å gjøre Sørlandet til Norges fremste region for havvind.

Tom Fidjeland, administrerende direktør, GCE NODE
Isabelle-Louise Aabel, prosjektleder vind, GCE NODE
Rune Klausen, prosjektleder Fremtidens Havvind

Ordførere fra Lyngdal, Farsund, Lindesnes, Kristiansand og Arendal har, sammen med fylkesordføreren i Agder, flere andre kommuner og sentrale industriaktører, diskutert seg fram til hvordan Sørlandet best kan utvikle og støtte en fremvoksende havvind-industri i Norge. Basert på lokale fortrinn er arealer stilt til rådighet og reguleringsplaner fremskyndet.

Planen er å legge et driftssenter til Farsund, Lindesnes eller Kristiansand. Industrisentre legges til Farsund/Lyngdal og Lindesnes, og et nasjonalt kompetansesenter for havvind legges til Kristiansand.

Planen høster applaus i Arendal, som akkurat nå har nok med sin batterisatsing, og som i denne saken heier fram sine naboer i vest.

Det er allerede bevilget millionbeløp til satsingen fra fylkeskommunen og en rekke kommuner, samt offentlige støttespillere som Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Under energimessen ONS i Stavanger ble den første avtalen mellom sørlandske bedrifter og mulige utbyggere av havvind i Norge signert. Siden er det signert flere avtaler med norske og internasjonale selskaper som kjemper om lisenser til å bygge ut de to første områdene på norsk sokkel: Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Det er gode grunner til at utbyggerne ser til Sørlandet. Her finnes en klynge av verdensledende bedrifter, som med teknologer i verdensklasse leverer teknologi og kompetanse til den globale olje- og gassindustrien. Disse menneskene og bedriftene kan hav, de kan teknologi, og de kan globale markeder. De har preget sine fagfelt innen olje og gass i flere tiår, og nå vil de gjøre en forskjell i fornybare industrier til havs.

Flere sørlandske bedrifter som er verdensledende innen olje og gass, har på kort tid tatt sterke posisjoner innen flytende havvind og leverer teknologi og kompetanse for flytere, forankringssystemer, styringssystemer og mye, mye mer.

Om de lykkes vil de skape tusenvis av arbeidsplasser på Sørlandet.

I neste uke reiser mer enn 70 personer fra Agder til Europas største vindmesse, WindEnergy i Hamburg. Hensikten er å møte ledende aktører for å lære mer om havvind, og for å fortelle om hva Sørlandet kan by på.

På samme måte som vi på 70-tallet reiste jorden rundt for å lære oss oljebransjen, orienterer vi oss nå internasjonalt for å ta del i den første vindkraftutbyggingen på norsk sokkel.

Den sørlandske delegasjonen til Hamburg består selvsagt av mange industrifolk, men også av en gruppe ordførere fra Agder, som bruker to dager på en bransje som kan få en fremtredende plass i deres kommune. Samspillet mellom det offentlige, det private og akademia er avgjørende for å lykkes med å bygge Norges fremste havvindregion. Dette samspillet har vært enestående godt det siste året!

Mange gode krefter har dratt i samme retning i en satsing koordinert og drevet fram av det regionale samhandlingsprosjektet Fremtidens Havvind og havvindprosjektet i teknologiklynga GCE NODE.

Frem mot 2050 planlegges det store utbygginger av offshore havvind globalt. En stor del av utbyggingen vil være i Nordsjøbassenget og i norsk farvann. Dette industrieventyret vil danne grunnlaget for mange nye arbeidsplasser innenfor fornybar og gi grobunn for nye høykompetente industrimiljøer i vår landsdel.