28
Apr

28 April - 29 April | | Kongsberg | Open for all

Knowledge Based Development Forum er en teknologimøteplass som skal bidra til å styrke verdiskapning, lønnsomhet og konkurranseevne hos norske industribedrifter gjennom samarbeid mellom bedrifter og med leverandører, kunder, fagmiljøer og forsknings-, utviklings- og undervisningsinstitusjoner.

I forumet skal ledere og fagfolk i bedriftene kunne motta informasjon, utveksle kunnskaper og erfaringer, diskutere felles behov, initiere og spre resultater fra prosjekter og andre tiltak. Forumet skal dekke områder som faller inn under Systems Engineering og Lean development.

Årets konferanse vil ta for seg KBD i praksis.

Verktøy, systemer og plattformer for Knowledge Management er rød tråd i et kompetansetungt og innholdsrikt program.

Ytterligere info og program finner du her

Meld deg på her