18
Nov

18 November | 08:00 - 11:00 | Kristiansand | Open for all

Hvordan kan samskaping (co-creation) gi suksess gjennom bedre kommunikasjon internt i bedrifter, med kunder og på tvers i klynger?

Arrangør: NEW (NODE + Eyde woman). Åpent for alle

Sted: Bankkjelleren, Markensgt. 11, 4610 Kristiansand

Tor Geir Kvinen fullførte i 2015 sin PhD (doktorgrad) ved Aalborg Universitet. PhD-avhandlingen var samskaping (co-creation) i opplevelsesparker, med undertittel hvordan kan menneskelige ressurser benyttes i samskaping av opplevelser. Forskningscase var blant annet Kristiansand Dyrepark, LEGO, m.flere. Kvinen har vært høyskolelektor i over 15 år ved Handelshøyskolen BI hvor han foreleser fra grunnleggende nivå til masternivå. Han har over 20 års erfaring som kursleder og konsulent innen organisasjon og lederutvikling. Kvinen praktiserer tre-språklighet gjennom en kombinasjon av praktisk orientert teori forankret i forskning. Han har fått nasjonal foreleserpris på BI.

Agenda: 

08.00 Registrering

08.30 Velkommen ved Ingrid Helling NEW Communication

08.35 Informasjon om NEW og NCE Eyde og GCE NODE v/ Leder av NEW Gro Eide

08.50 Pause

09.00 Foredrag ved Tor Geir Kvinen og workshop

10.50 Avslutning, oppsummering v/ Ingrid Helling

11.00 Ferdig

Påmeldingsavgift NODE /Eyde: kr. 150,-

Påmeldingsavgift andre: kr. 250,-


Register