01
Jun

01 June | 10:00 - 11:30 | Webinar | Open for all

En generell introduksjon av ulike teknologier innen vision, 3D scanning og mixed reality.

Workshopen gir deltakerne innsikt i 4 sentrale teknologier som AR- og VR-briller, 360° kamera og 3D skannere og hvordan disse kan brukes sammen for økte bruksområder og flere muligheter.

Hvorfor

Være bedre i stand til å se nytteverdi av 4D-teknologier og kunne forstå hvordan disse kan benyttes som et verktøy og effektiviseringstiltak i egen virksomhet.

Stikkord: Fjernstyring personell, Design-sjekk, Remote byggeoppfølging, Remote prosjektoppfølging, Oppetid, Feilsøking

Varighet

Gjennomføres online med varighet på ca 1,5 timer, avhengig av antall deltakere.

Pris

GCE NODE deltakere: Gratis online gjennomføring

Andre deltakere: Kontakt Jan Helge Viste, Digitalization Manager,  GCE NODE: E-post: janhelge@gcenode.no, eller mobil: 909 25 977

Flyer:

MIL 4D – New Normal  – Flyer