10
Nov

10 November - 10 November | 09:30 - 16:15 | Oslo | Open for all

Norsk-Tysk Handelskammer inviterer til sin 6. norsk-tyske energikonferanse: "A new Balance between Energy and Climate Security?" på Grand Hotel i Oslo.

Dagens marked skaper utfordringer for de store energikonsernene og flere har startet omfattende omstruktureringsprosesser. I Europa ropes det etter klimatiltak og det forventes handling etter årets klimatoppmøte i Paris. Fører disse endringene til en ny balanse mellom energi- og klimahensyn, og i tilfelle i hvilken retning?

Dette er hovedlinjene i de sentrale spørsmålene som blir tatt opp når renommerte energi- og klimaeksperter møtes til debatt.

Andre aktuelle temaer på konferansen er norsk-tysk klima- og energisamarbeid, utviklingen i det europeiske energimarkedet og utsiktene for årets klimatoppmøte i Paris.

Ytterligere informasjon finner du her.


Register