13
Jun

13 June - 14 June | 18:00 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

Temaet er "Mer av alt: Konflikt, kompromisser og fornybare muligheter mot 2030".

Vi er midt i det som blir det viktigste industrielle tiåret på generasjoner. Nye næringer og sektorer med store energibehov er under utvikling, samtidig skal Europa realisere en fossilfri hverdag.

I Norge lanseres nye satsinger som svarer på ambisjonene om det fornybare samfunnet. Energikommisjonen anbefalte nylig 40 TWh ny produksjon innen tiåret er omme. Det er mindre enn sju år til.

De fleste er enige om målet, men veien dit blir svært krevende. Det er krig i Europa, energiforsyningssikkerheten er under press, og folk og bedrifter bekymrer seg for morgendagen. Motsetningene mellom stormaktene øker, og økt nasjonalisme skaper utfordringer for små, åpne økonomier som den norske.

På årets Å Energi-konferanse deltar toppledere og eksperter fra fornybarbransjen, finanssektoren, industrien og politikken. Konferansen vil belyse spenningene og beslutningene som kreves for å komme videre mot de ambisiøse målene i 2030.

Programmet blir lansert om kort tid.

Kvelden før, 13.juni klokken 18:00-23:00, arrangerer vi minglefest på Odderøya sentralt i Kristiansand. NB! Begrenset antall plasser.

Billetter i salg nå! Vi gleder oss veldig til å se deg i Kristiansand i juni.

 
Medlemmer i GCE NODE /Fremtidens Havvind nettverket kan benytte rabattkoden Apartner og få kr. 1000,- i rabatt

Her finner du ytterligere info om konferansen