30
May

30 May - 31 May | 11:00 - 13:00 | Kristiansand | Open for all

Agder Energi inviterer til sin årlige konferanse på Scandic Hotel Bystranda.

Det store energislaget.
Sol, vind, grensesprengende teknologi og selvforsyning kan snu energisektoren fullstendig på hodet.
Vi står i starten av det store energislaget, der ulike energiløsninger tilbys i markedet og der nye aktører kjemper om plassen med tradisjonelle aktører. Aktører innenfor batteri, vind, solar, vann, hydrogen kjemper alle om å vinne fremtidens energislag.

Alt nå ryster gamle, europeiske energigiganter under presset fra det grønne skiftet og utfordrere innen sol og vind, samtidig som stadig flere oljeselskaper orienterer seg mot fornybar energi.

Hvordan vil produksjon, distribusjon og lagring av elektrisitet se ut i 2030, og hvem vil være aktørene? Vil store og små bedrifter, boligområder, elbiler og offshoreplattformer bli selvforsynt med strøm og gjøre seg uavhengige av kraftselskapene? Vil teknologier som var ment å erstatte fossil energi også gjøre norsk vannkraft mindre lønnsom – eller har norske kraftselskap en lysende fremtid som hovedleverandører av fornybar energi fra vannkraft i et Norge og et Nord-Europa som skal fase ut fossil energi?

Konferansen i 2015 rettet søkelyset mot teknologidrevne endringer i forbruksmarkedet, mens i 2016 er oppmerksomheten flyttet til endringer i produksjon, distribusjon og lagring av elektrisitet. For å utfordre oss har vi invitert foredragsholdere fra store selskaper som satser på selvforsyning, investorer i nye energiproduksjonsformer, forskere og politikere. Vi kan allerede nå røpe at både olje- og energiminister Tord Lien og produktdirektør Andreas Thorsheim i teknologiselskapet Opera Software kommer.

Konferansen vil finne sted på Scandic Kristiansand Bystranda som har Norges flotteste beliggenhet rett ved sjøen, og en fantastisk utsikt over skjærgården.

Program

All info


Register