10
May

10 May - 11 May | 12:00 - 12:00 | Kristiansand | Open for all

Det europeiske energikappløpet - vinnere, tapere og Norge som potensiell supermakt.

Verdens energisystem vil gjennomgå omfattende endringer frem mot 2030. Energikappløpet i Europa har startet. Aktører innenfor vann, vind, sol, batteri, hydrogen, olje- og gass, kjernekraft og kull kjemper for å bevare, eller styrke sin posisjon i fremtidens energimarked.

Hvordan vil energimarkedet i Europa se ut i 2030? Hvilken rolle har norsk kraftbransje i det fremtidige europeiske energimarkedet?

Dette ønsker vi å belyse på årets konferanse, den tredje i rekken av konferanser som Agder Energi arrangerer med fokus på fremtidens fornybare teknologi.

Program

Praktisk informasjon

Arrangør Agder Energi

 


Register