15
May

15 May | 08:30 - 12:00 | Grimstad | Open for all

Agder XR i samarbeid med SSHF inviterer til frokost med foredrag, demonstrasjoner og samtaler hos i4Helse i Grimstad.

Kan vi ved bruk av XR teknologi endre medisinsk opplæring og behandling slik at den blir bedre, rimeligere og mer effektiv?

På seminaret vil du få innsikt i fremskritt innen bruk av XR teknologi, hvordan denne kan forbedre helsearbeidet, hva vi gjør i Agder og hvilke erfaringer vi har gjort.

Målgruppe: Alle XR interesserte, utviklere og spesielt personer som jobber med bruk XR teknologi innen helsesektoren.
Sted: i4Helse, Jon Lilletunsvei 9, Grimstad

Program:

08:30 – 09:00 Registrering og enkel frokost

09:00-12:00 Foredrag

  • Digitalisering i helsetjenestene |Arild Kristensen,  daglig leder av Norwegian Smart Care Cluster
  • Prosedyretrening i VR | produktspesialist Thomas Engelhart fra www.connectthedots.no
  • VR simulering i kommunehelsetjenesten | Richard Hardeland Skåra, koordinator for simulering i Kristiansand kommune / USHT Agder vest www.usht.no
  • VR simulering for sykepleier i praksis | Åsne de Presno & Martin Rafoss fra SSHF
  • AI-Pasient VR-opplæring for vurdering av suicidale pasienter | Andreas Eikild & Erik Lauvrak

12:00-12:45 Lunsj, bestilles ekstra for de som ønsker (kr. 150,- + mva)