27
Aug

27 August | 10:00 - 13:00 | Grimstad | Open for all

Agder XR  AS er etablert som en ideell organisasjon for å utfordre kreativiteten og synliggjøre potensialet i samarbeid og samspill om bruk av VR/AR teknologien.

Alle interesserte inviteres til et oppstart og innspill møte hos Mechatronic Innovation Lab (MIL) i Grimstad 27. august.

Program-skisse:

  • Korte informative innslag om erfaringer, utfordringer og muligeter ved bruk av denne teknologien
  • Synliggjøring av utviklingen på dette feltet i Agder, nasjonalt og internasjonalt
  • Tanker om hvordan vi best mulig  fremmer kompetanseutvikling i Agder
  • Diskusjoner
  • Enkel lunsj vil bli servert

Detaljert program er under utarbeidelse og vil bli lagt ut i midten av August.

Ønsker du å delta, eller har spørsmål til arrangementet, send mail til Tore Askildsen, Daglig leder i Agder XR: tore@agderxr.no

Arrangører er Agder XR  i samarbeid med GCE NODE, UiA og Mechatronic Innovation Lab (MIL)