24
Jan

24 January | 09:00 - 14:00 | Kristiansand | Open for all

Agderkonferansen er en stor møteplass for det offentlige og private Agder. Årets tema er det grønne skiftet. Møt visjonære foredragsholdere og ledere som får ting til å skje.

Foreløpig program:

Statsminister Erna Solberg

Made in Norway: På jobb for en grønn fremtid. Foredrag av Kristin Skogen Lund

Grønn konkurransekraft: Connie Hedegaard har sammen med Idar Kreutzer utgjort regjeringens ekspertutvalg som har utarbeidet et forslag til en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

Hva betyr Paris-avtalen for Agder? Tine Sundtoft hadde som norsk klima- og miljøminister en sentral rolle i utformingen av Paris-avtalen. Men hva betyr egentlig avtalen for næringsliv og samfunnsutvikling på Agder?

Derfor er grønne investeringer lønnsomme. Jens Ulltveit-Moe er konsernsjef i UMOE-gruppen og en sentral investor i norsk næringsliv. Han kommer for å fortelle hvorfor grønne investeringer er de mest lønnsomme i fremtiden.

Konferansen finner sted i Kilden i Kristiansand.

 


Register