18
Feb

18 February | 08:00 - 14:30 | Arendal & Kristiansand | Open for all

I dette seminaret inviterer vi til praktisk tenkning rundt implementering og bruk av Compliance Program.

Arendal: torsdag 18. februar,  kl. 08:00 – 10:00, sted: Arendal Næringsforening, Havnegården, Kystveien 14, 2. etg.

Kristiansand: torsdag 18. februar,  kl. 12:30 – 14:30, sted: GCE NODE, Tordenskjoldsgt. 9,  6. etg.

Kjennskap til og etterlevelse av lover, regler og myndighetskrav er viktig. Konsekvensene av manglende etterlevelse, kan bli betydelige. Mange eksempler kan hentes fra områder som konkurranselovgivning, anti-korrupsjonsarbeid og skatt.  For å bidra til at regelverk følges, refereres det ofte til «Compliance» eller «Compliance Program».

Tema som vil bli behandlet er bl.a.:

– regeloversikt, en brukerveiledning

– definisjon av virksomhetens Compliance Program

– bruk av virksomhetens Compliance Program, inkl.

hva gjør man før alarmen går?

hva gjør man når alarmen går?

hva gjør man etter at alarmen er gått?

– iverksettelse av intern granskning?

– forholdet til kontrollerende myndighet(er) / instans(er)

– sanksjoner, bl.a.:

foretaksansvar

personlig ansvar              

– forholdet til andre; bl.a. hhv. internt i virksomheten og i forhold til media

– hvis rettssak, hva gjør man da?

Albaran bistår med strategisk rådgivning, leder og følger opp prosjekt, og løser oppgaver ved bruk av Albarans flerfaglige miljø bestående av advokater, ingeniører og økonomer. Firmaet Albaran Advokat inngår som del av tjenestespekteret . Albaran har oppdragsgivere innenfor næringsliv og virksomhet i offentlig regi.

På dette seminaret vil Albaran være representert ved:

Advokat Tor Wilhelm Seim & Advokat Ragnar Østensen

Pris: NODE bedrifter, gratis – andre bedrifter kr. 200,-


Register