07
Jun

07 June | 14:00 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

Velkommen det andre møte i Agder Cyber Security Forum, som arrangeres i lokalene til Noroff Skolesenter, Tordenskjolds Gate 9, 4612 Kristiansand

Program

 • Velkommen og introduksjon
 • Tema for diskusjon:
  1. Hvordan oppnå mine informasjonssikkerhet mål –  å komme fra A-B
  2. Gå fra implementerte sikkerhetskontroller til total sikkerhet
  3. Hvilken rolle har jeg i dette?
  4. Hvor bør jeg starte og hvor finnes det veiledning?
 • Diskusjoner basert på egne erfaringer
 • Spørsmål og konklusjoner
 • Mingling med enkel servering

Presentasjoner blir holdt på engelsk!


Det er klyngene  NODE, Eyde, Digin, Noroff, NFEA og MFS, som står bak dette forumet som nylig er etablert.

Møtene skal være et lavterskel-tilbud med både godt faglig og sosialt innhold (mingling og mat) og vil derfor ikke bli streamet.

Målgruppen er alle som har et cyber security ansvar i sin bedrift, eller som er generelt interessert i temaet. Møtene er åpne for alle bedrifter og organisasjoner på Agder.