19
Jan

19 January | 08:00 - 10:15 | Arendal | Open for all

Vi inviterer til seminar hvor Selmers eksperter redegjør for sentrale temaer og trender innenfor compliance og anti-korrupsjon.

Korrupsjon og myndighetshåndhevelse dekker en stadig større del av mediebildet.  Yara-saken og den dagsaktuelle Telenor/Vimpelcom-saken er kraftfulle illustrasjoner av hvilke dramatiske konsekvenser korrupsjonssaker har for selskapene og dets tillitspersoner;  både juridisk og omdømmemessig. Nasjonale og internasjonale myndighetsorganer stiller strengere krav til virksomhetenes anti-korrupsjonsarbeid, og styret og ledelsens roller og ansvar er i søkelyset.  Styrene må ta denne utviklingen på alvor, og sette compliance på agendaen.

Vi inviterer til seminar hvor Selmers eksperter redegjør for sentrale temaer og trender innenfor compliance og anti-korrupsjon:

  • Dommer, aktuelle saker og trender
  • Lovreguleringer og rammeverk nasjonalt og internasjonalt – hvilket bakteppe må selskapene forholde seg til?
  • Konsekvenser for selskapene og tillitspersoner ved korrupsjon
  • Corporate governance;  ansvarsfordeling og kommunikasjon
  • Elementene i et anti-korrupsjonsprogram. Hvordan gå fra “paper-compliance” til compliance-kultur?
  • Foretaksstraff og myndighetskontakt: Handlingsalternativer og analyse når interne misligheter avdekkes

Kort presentasjon av foredragsholderne:

Thomas Brandi, partner. Brandi har spesialisert seg på regulatorisk compliance og gransking. Thomas bistår eiere, styrer og konsernledelse med håndtering av korrupsjonssaker nasjonalt og internasjonalt, herunder med corporate governance-problematikk, juridiske konsekvensanalyser, revisjon og utbedringer av anti-korrupsjonsprogrammer, trening av ansatte, self-cleaning prosesser og myndighetskontakt. Gjennom sitt verv som Norges medlem i advokatnettverket, ICC Fraudnet, som består av spesialister innenfor fraud og anti-korrupsjon i 80 jurisdiksjoner, har Brandi solid erfaring med å rådgi norske, internasjonale virksomheter med utfordrende problemstillinger i
emerging markets.

Helge Kvamme, partner, Selmer. Kvamme har tidligere ledet gransking i PwC i 14 år og vært sentral i arbeidet med å utvikle PwCs kompetanse innen gransking og compliance. Han har tidligere erfaring fra ØKOKRIM og Kripos, og har arbeidet flere år i finansbransjen med problemstillinger tilknyttet gransking og hvitvasking. Kvamme har ledet flere av de største granskingene i Norge og flere store internasjonale korrupsjonssaker samt at han har vært engasjert av Verdensbanken som Anti-Corruption Compliance Monitor


Register