21
Apr

21 April | 16:00 - 21:00 | Kristiansand | Members only

GCE NODEs årsmøte og topplederforum arrangeres i Bankkjelleren i Kristiansand.

Årsmøte kl. 16:00-18:00 – agenda:

Sak 1-16: Åpning av årsmøtet ved styrets leder
Sak 2-16: Fremleggelse av stemmeberettigede og fullmakter
Sak 3-16: Valg av møteleder og person til å medundertegne protokoll
Sak 4-16: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 5-16: Orientering om NODEs aktiviteter
Sak 6-16: Godkjennelse av årsregnskap 2015
Sak 7-16: Godkjennelse av Honorar til revisor
Sak 8-16: Forslag til endring av Service-og deltakeravgift for 2016
Sak 9-16: Opprettelse av ny deltakerkategori i GCE NODE
Sak 10-16: Forslag til endring/oppdatering av vedtekter
Sak 11-16: Innkomne saker
Sak 12-16: Valg av styreleder, styremedlemmer og valgkomité

Valgkomiteen består av: Rune Fredriksen, Mandal Maskinering (leder), Morten Martens Breivik, Sevan Marine og Morten Årikstad, Pentagon Freight Service.

Styret består i dag av:

 • Styreleder – Tor Henning Ramfjord –National Oilwell Varco ble valgt i 2014 for 2 år
 • Finn Amund Norbye – MHWirth (har gått inn i styret for Knut Mjåland) ble valgt i 2014 for 2 år
 • Tom Fidjeland – Cameron Sense ble valgt i 2014 for 2 år
 • Erlend Knutsen – Applica ble valgt i 2014 for 2 år
 • Frank Reichert – UiA ble valgt i 2014 for 2 år
 • Terje Uleberg – On & Offshore Services ble valgt i 2015 for 2 år
 • Høye G. Høyesen – MacGregor Norway ble valgt i 2015 for 2 år
 • Arild Eielsen – Aust-Agder Fylkeskommune trekker seg fra styret

Valgkomiteen forslag til valg av styremedlemmer – alle velges for 2 år:

 • Tor Henning Ramfjord – styreleder – National Oilwell Varco
 • Finn Amund Norbye – MHWirth
 • Tom Fidjeland – Cameron Sense
 • Frank Reichert – UiA
 • Philip M. H. Pedersen – Sweco

Valgkomiteen forslag til valgkomité for de neste 2 år: 

 • Rune Fredriksen, Mandal Maskinering, leder
 • Morten Martens Breivik, Telenor Maritime
 • Elin Vatne Boss Industrier AS

 

Topplederforum 2016 med mingling og tapas kl. 18:00-21.00:

Program GCE NODE Topplederforum 2016. NB! Topplederforum er kun for NODE-deltakere og spesielt inviterte gjester.

Presentasjoner fra GCE NODE Topplederforum 2016: Topplederforum 2016 Bård Rosef Pareto Security og Topplederforum NODE INTSOK Werner Karlsson.


Register