15
Mar

15 March - 16 March | 08:30 - 14:45 | Kristiansand | Open for all

Holder autonome systemer det de lover? Er de smarte nok?

Autonomi konferansen 2017 setter fokus på “smarte” produkter og verdikjeder, skalerbar effektivitet og løsninger som gir økt konkurransekraft.

Med begreper som Industri 4.0, tingenes internett, maskinlæring og autonome systemer forespeiles store endringer i de fleste sektorer, fra helsevesen, prosessindustri, olje og gass og mekanisk produksjon.

ARTIKKEL: Autonomi – nøkkelen til økt konkurransekraft

Vi er overbevist om at autonomi og robotisering satt sammen til smarte produkter og prosesser er nøkkelen til styrket konkuranseevne i et høykostland som Norge.

Konferanen byr på innlegg fra blant andre RedRock, Statoil, Forsvarets Forskningsinstitutt, Teknova og Smart City Acando Norge, som gir en innføring i selvkjørende teknologi. Vi skal også på bedriftsbesøk til Glencore Nikkelverk, hvor vi blant annet får lære mer om hvordan de har full-automatisert kobber elektrolyse.

For info og program, klikk her


Register