19
Apr

19 April | | Kristiansand | Members only

Programmet er for NODE-bedrifter som ønsker å jobbe strukturert og systematisk med FNs bærekraftsmål

Påmeldingsfrist 19. april!

4 fysiske samlinger á 4 timer – tentativt kl. 12:00-16:00 de fire onsdagene i mai

Egenstudie: e-læring/teori: “Veiviser for bærekraft og digitalisering” utviklet av DigitalNorway, med innspill fra NODE, ca 40 min.

Hver bedrift får sin egen coach

Kurspris kr. 5000,- pr. bedrift, (2-6 deltakere fra hver bedrift, dekker lokaler, mat og materiell)

 

Fokusområder

  • Bærekraft i praksis for deg og bedriften: Utfordringer og muligheter
  • Hvordan digitale trender og teknologier henger sammen med bærekraft
  • Hvordan gå fram for åkatlegge eget avtrykk, og hvordan gå løs på dokumentasjon, krav og sertifisering
  • Hvordan bruke bærekraft som salgsargument, og samtidig unngå grønnvasking
  • Konkurransefortrinn ved bærekraftsatsing, og muligheter for å utvikle nye produkter og tjenester

For ytterligere informasjon og påmelding kontakt:

Jan Helge Viste, Project Manager Digitalization,  janhelge@gcenode.no /+47 909 25 977
Isabelle Louise Aabel, Project Manager/EU Advisor, isabelle@gcenode.no / +47 992 75 549