01
Jan

01 January | | Kristiansand | Members only

– Et nytt tilbud i NODEs Business Development Lab!

Programmet som vil bli gjennomført i Q1 2023 er for NODE-bedrifter som ønsker å jobbe strukturert og systematisk med FNs bærekraftsmål, og finne rett tilnærming for sin bedrift (konkret og ærlig, bakenfor alle de fine ordene).

Programmet inneholder:

  • 4 fysiske samlinger á 4 timer – tentativt kl. 12:00-16:00 fire onsdager i januar/februar-2023.
  • Egenstudie: E-læring/teori: “Veiviser for bærekraft og digitalisering” utviklet av DigitalNorway (med innspill fra NODE). 40-60 minutter total forberedelsestid.
  • Entusiastiske og flinke coach’er!

Kurspris kr. 5000,- pr. bedrift, (2-6 deltakere fra hver bedrift, dekker lokaler, mat og materiell)

Fokusområder

  • Bærekraft i praksis for deg og bedriften: Utfordringer og muligheter
  • Hvordan digitale trender og teknologier henger sammen med bærekraft
  • Hvordan gå fram for å kartlegge eget avtrykk, og hvordan gå løs på dokumentasjon, krav og sertifisering
  • Hvordan bruke bærekraft som salgsargument, og samtidig unngå grønnvasking
  • Konkurransefortrinn ved bærekraftsatsing, og muligheter for å utvikle nye produkter og tjenester

Påmeldingsfrist 20 desember!


For ytterligere informasjon og påmelding kontakt:

Jan Helge Viste, Project Manager Business Development,  janhelge@gcenode.no /+47 909 25 977
Isabelle Louise Aabel, Project Manager/EU Advisor, isabelle@gcenode.no / +47 992 75 549