01
Jan

01 January - 30 June | | | Members only

GCE NODE tilbyr nå to gode og svært aktuelle program i sin NODEs BD-lab (Business Development Lab) våren 2024, Bærekraftsrapportering i praksis og Bærekraftig Bedrift.

Begge programmene handler om å gjøre bærekraftsarbeid (vesentlighetsanalyse, klimagassregnskap, rapportering, etc.) for egen bedrift, og ikke bare motta (teoretisk) undervisning om det! 

Vår prioritet er å hjelpe NODE-bedriftene til å komme i gang, og få opp farten, med praktisk bærekraftsarbeid i egen bedrift. Dette vil gi konkrete resultater som bedriften kan vise til overfor sine interessenter (eiere, kunder, etc.), og gi et godt grunnlag for å møte de nye kravene som nå kommer (fra EU og/eller kunder). Arbeid med bærekraft vil også gi konkurransefortrinn og føre til bedre omdømme. 

Jørn Furnes, administrerende direktør i Vinje Industri, sier følgende:
«Vi har deltatt både i «Bærekraftig bedrift» og «Bærekraftsrapportering i praksis» i NODEs lab. Dette fremskyndet vår kompetansebygging innen bærekraft og bærekraftsrapportering. Ved å få tilgang til eksperter og coach’er innen feltet, forstod vi raskt SDGcompass-metodikken, strukturen i standardene, og hvordan vi skulle gå fram i eget bærekraftsarbeid. Dette har vært et viktig bidrag til forståelse og gjør oss i stand til å utarbeide bedre bærekraftsrapporter i fremtiden». 

Kurstilbudet er kun for GCE NODE bedrifter.


2. Bærekraftsrapportering i praksis

Dette programmet er for NODE-bedrifter som ønsker å komme i gang med (eller forbedre) utarbeidelse av sin (første) bærekraftsrapport, og finne rette nivå og tilnærming for denne (inkl. fornuftig bruk av standard og verktøy). 

 • 4 fysiske samlinger á 4 timer – tentativt kl. 12:00-16:00 
 • Egenstudie: Diverse stoff som vil bli delt ut etter hvert (15-30 minutter forberedelse til hver samling) 
 • Entusiastiske og erfarne coach’er fra EY og Capgemini! 

 Kurspris: Kun kr. 10 000,- pr. bedrift (innleie av coach’er, lokaler, mat og materiell), siden opplegget i hovedsak er finansiert av Innovasjon Norge. 

Fokusområder 

 • Lag din første «dobbelt vesentlighetsanalyse», – eller forbedre den du allerede har 
 • Velg rett standard for bærekraftsrapportering (ESRS, GRI, …), og bli kjent med den 
 • Lag ditt første klimagassregnskap (scope 1, 2 og 3) 
 • Forbered deg på å møte EU-kravene 

 Forkunnskaper 

 • Ha deltatt på «Bærekraftig Bedrift» i NODEs BD-lab 

ELLER 

 • Tatt DigitalNorways kurs «Veiviser for bærekraft og rapportering» på egenhånd, og ha kjennskap til FNs bærekraftsmål (inkl. de 169 delmålene) 

Krav 

 • Det er bedrifter som meldes på, ikke enkeltpersoner 
 • Det skal være 2-6 deltakere fra hver bedrift 
 • Deltakelsen må være forankret hos bedriftens ledelse 
 • Ledelsen bør være godt representert i teamet som deltar på samlingene 

For ytterligere informasjon og påmelding, kontakt: 

Jan Helge Viste,  janhelge@gcenode.no /+47 909 25 977