19
Oct

19 October | 14:00 - 16:00 | Webinar | Open for all

I dette webinaret setter vi søkelyset på verdien utnyttelse av bergvarme kan tilføre det norske energisystemet!

Lurer du på hvilket potensiale det er i å utnytte varmen som hviler rett under beina våre? Hvordan få tilgang til varmen? Hvordan bruke det til å skape verdier og gode liv? Hvilket geologisk ressurspotensial ser vi? Hvordan gå videre for å akselerere utbredelsen av denne konfliktfrie energien – også i Norge?

Sammen utforsker vi hvordan vi kan trekke nytte av geotermisk varme, kartlegge vårt geologiske ressurspotensial og fordyper oss i strategier for å skynde oss videre mot en grønnere fremtid.

HVEM BØR DELTA?

  • Utviklere av Geotermisk Teknologi
  • Ingeniører og Innovatører
  • Forskere og Vitenskapsfolk
  • Finans/byggebransjen og virkemiddelapparatet
  • Akademikere og Studenter
  • Entusiaster for Bærekraftig Teknologi

PROGRAM
1400:
Velkommen – Christian von der Ohe, GCE NODE og Tor Inge Waag, NTVA

1410:
Experiences from the roll-out of geothermal solutions in the Nordics – differences and similarities in the Swedish,
Finnish and Norwegian market – Lasse Isaksen, Rototec

1430:
Regional overview of the deep thermal energy resources onshore and offshore Norway –  Yuriy Maystrenko, NGU

1450:
Increasing the heat resource potential by deep geothermal drilling technologies – Roman Shor, University of Calgary

1510:
Challenges in utilizing the available thermal energy, Petter Røkke, Forskningssjef Sintef Energi – Center Director, FME HighEFF

1530:
Muligheter innenfor de nye nasjonale virkemidlene for ENØK – Randi Kalskin Ramstad, Asplan Viak, Kirsti Midttømme, NORCE

1550:
Avslutning – Anders Nermoen, Senior Researcher, NORCE & Director, GEAN

 

Bli med oss å forme fremtiden for bærekraftig energi med geotermisk teknologi! Meld deg på i dag?


Webinaret er et samarbeid mellom GCE NODE, NTVA og GEAN/CGER.