13
Aug

13 August | 13:15 - 14:15 | Arendal | Open for all

Bergvarme er en verdifull ressurs fordi den gir mest effekt de dagene i året hvor behovet for kraft er størst.

Dette er også de dagene hvor strømprisene er på sitt høyeste. Ved å bruke bergvarme fremfor elektrisk oppvarming reduseres behovet for å bygge ut strømnett.

  • Hvorfor er det vindkraft, havvind og atomkraft som diskuteres som løsninger for å dekke økt kraftbehov?
  • Når bergvarme har så mange fordeler, hvorfor er det ikke mer oppmerksomhet rundt denne energikilden?
  • Hvorfor har Sverige 10 ganger så mye bergvarme som Norge? Hva er barrierene for økt utbredelse av bergvarme i Norge?

Dette seminaret med debatt har hovedfokus på hvordan bergvarme kan frigjøre kraft til andre formål samtidig som den enkelte husholdning eller virksomhet får en lavere strømregning.

Medvirkende:

  • Ellen Nordgård-Hansen, Seniorforsker, Norwegian Research Center NORCE
  • Anders Nermoen, Leder / Seniorforsker, Geothermal Energy Association of Norway GEAN / Norwegian Research Centre NORCE

Sted: Salt Scene, Torvet 1B

Arrangører: GCE NODE | NORCE Norwegian Researh Centre | Geothermal Energy Associoation of Norway GEAN | Norsk Varmepumpeforening NOVAP