11
Nov

11 November | 08:00 - 09:30 | Kristiansand | Open for all

Dulting som påvirkningsmetode: Hvordan kan vi bruke psykologi og informasjon til å påvirke beslutninger i en ønsket retning? Velkommen til frokostseminar hos Handelshøyskolen på UiA.

I høstens siste frokostseminar på Handelshøyskolen, UiA er beslutninger og beslutningspåvirkning tema. Ellen K. Nyhus fra Handelshøyskolen vil vise hvordan politikere i større grad tar i bruk psykologi og atferdsøkonomi for å påvirke folks beslutninger og atferd, for eksempel gjennom «dulting».  Hans-Christian Vadseth fra First House vil presentere praktiske tilnærminger til dette.

Innledere: Ellen K. Nyhus (professor, Handelshøyskolen) og Hans-Christian Vadseth (partner og seniorrådgiver, First House)

Sted: Kantinen, Handelshøyskolens lokaler, Gimlemoen 19. Enkel frokostbuffet serveres.

LØPENDE PÅMELDING, Påmeldingsfrist 9. november. Frokostseminaret er gratis og åpent for alle. Håper vi sees!


Register