18
Feb

18 February | 10:00 - 12:00 | Digital meeting | Open for all

Hydrogen vil spille en sentral rolle dersom Europa skal nå målet om klimanøytralitet innen 2050.

Nasjonale og internasjonale hydrogenstrategier, roadmaps og støtteordninger legger et godt grunnlag for å utvikle hydrogen-økonomien. Viktige neste steg blir å omsette de utallige politiske og næringsrettede initiativene til handling. For hydrogenbransjen vil et internasjonalt fokus være sentralt, og nye partnerskap innen energisamarbeidet må etableres.

I samarbeid med Zentrum Wasserstoff.Bayern (H2.B) inviterer Norsk-Tysk Handelskammer derfor til en workshop som har som mål å knytte sammen bedrifter og forskningsaktører fra Norge og Bayern, der vi ønsker å identifisere mulige samarbeidsområder og prosjekter.

Foreløpig agenda:  

  • Velkommen og introduksjon
  • Presentasjon av Norsk-Tysk Handelskammer og H2.B
  • Introduksjon/pitcher av deltakerne
  • Digital networking

 

Plattform: Zoom. Informasjon blir sent ut til deltakerne i forkant
Pris: gratisRegister