07
Sep

07 September | 09:00 - 16:30 | Kristiansand | Open for all

GCE NODE-bedriftene oppfordres til å delta på konferansen vil gi økt kompetanse i arbeidet for et likestilt arbeidsliv.

De siste årene har vi hørt mye om potensialet for økt verdiskaping og innovasjon som ligger i å forbedre likestilling og mangfold i bedrifter. Forskningen har vist oss at bedrifter med flere kvinner i lederteamet gjør det mye bedre enn andre bedrifter, og at bedrifter med mer mangfold er mer innovative enn bedrifter uten. Dagens unge er også i økende grad opptatt av likestilling og setter større krav til bedrifters likestillingsarbeid i valg av arbeidsgiver.

De siste årene har det også kommet flere og mer omfattende endringer i Likestillings- og diskrimineringsloven som setter større krav til bedrifters innsats i arbeidet med likestilling og mangfold. Les mer om endringene på Likestillings- og Diskrimineringsombudets hjemmesider her. Gjennom å jobbe systematisk med likestilling og mangfold tror vi at Sørlandet vil bli bedre rigget til å møte fremtidens utfordringer og bli en mer attraktiv og innovativ region!

Denne høsten ønsker GCE NODE å sette ekstra fokus på likestilling og mangfold. Vi ønsker å bistå våre bedrifter til å forstå og utnytte det store potensialet som ligger i å øke mangfoldet i bedriften, samtidig som vi bistår dere i arbeidet med å utvikle gode systemer og rutiner for å oppfylle kravene i Likestillings- og diskrimineringsloven. GCE NODE ønsker å bistå de av våre bedrifter som ønsker å delta i sertifiseringsordningen Likestilt Arbeidsliv. Dette er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som vil hjelpe bedriften med å jobbe systematisk og strategisk mot å skape en likestilt arbeidsplass. Likestilt Arbeidsliv har en helhetlig tilnærming til likestilling og dekker alle diskrimineringsgrunnlagene. Gjennom å jobbe med syv innsatsområder har ordningen en prosessuell tilnærming med kartlegginger, kompetanseheving, støtte til utvikling av langsiktige støtte til utvikling av tiltak og langsiktige strategier, inkludert lovpålagte rapporterings- og aktivitetskrav. Les mer om Likestilt Arbeidsliv her.

Vi ønsker derfor å invitere dere til kick-off med Likestilt Arbeidsliv i Kristiansand mandag 7.september 09.00 til 15.30 med påfølgende nettverkssamling fra kl 15.30 – 16.30. Konferansen er en mulighet til å bli bedre kjent med regelverket, fordelene med å jobbe med likestilling, samt å få mer informasjon om hva sertifiseringsordningen Likestilt Arbeidsliv innebærer.

Les hele programmet

Konferansen er gratis, men no-show faktureres med kroner 500.


Register