01
Apr

01 April | 09:00 - 10:00 | Webinar | Open for all

Engineering Systems, Applica Robot Integration og Alfa Solution er selskapene du møter i denne episoden av webinar-serien som gjør deg bedre kjent med bedriftene i GCE NODE.

PROGRAM:
09:00-09:20: Engineering Systems AS, BD Manager Øivind Sæbø
09:20-09:40: Applica Robot Integration, daglig leder Erlend Knutsen og teknisk sjef Jørn Bersvendsen
09:40-10:00: Alfa Solution, daglig leder Rune Johansen

Ved påmelding får du tilgang til webinaret som inneholder alle de tre presentasjonene. Du kan delta i møtet og høre alle presentasjonene eller kun den/de du ønsker å høre.

– – – – – – – –

GCE NODE vil i tiden fremover fasilitere en serie webinarer hvor bedrifter i klyngen gis anledning til å presentere seg for andre bedrifter i klyngen.

Vi gjør dette som et spesielt tiltak i en tid da noen vil ha ledig kapasitet, mens andre vil oppleve mangel på arbeidskraft. Kanskje kan bedrifter hjelpe hverandre ved å tilby utleie av folk eller produsere for hverandre? Vi ser dette som et bidrag til å knytte bedrifter i NODE enda tettere sammen.

Vil du presentere din bedrift? Ta kontakt med vår prosjektleder Bjørn Saltermark, så setter vi opp en møteplan for denne og neste uke. GCE NODE står for invitasjon, teknisk opplegg og møteledelse. Bedriften må stille med en forberedt presentasjon, muntlig eller visuelt (det er mulig å dele skjerm med alle deltakere).

Varighet:
20 minutter

Tidsskjema:
00: Velkommen ved GCE NODE
01: Presentasjon av bedrift
15: Spørsmål og svar
20: Slutt

Noe for deg? Kontakt oss i dag!


Register