01
Jun

01 June | 10:00 - 11:30 | Webinar | Open for all

SkatteFUNN er en skatteordning for bedrifter i alle bransjer som skal fremme bedriftens investering i forskning og utvikling.

Bedrifter kan gjennom SkatteFUNN få 19 prosent av kostnadene i et forskning- og utviklingsprosjekt i skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

Forskningsrådet arrangerer digitale søkerwebinarer i løpet av mai og juni der du får vite mer om SkatteFUNN og kan få svar på spørsmål.

Forskning og utvikling bidrar til at bedrifter blir mer innovative og har bedre forutsetninger for å lykkes med omstillinger. Våre undersøkelser viser at omtrent 90 prosent av bedriftene som startet SkatteFUNN-prosjekter de to foregående årene tror de vil investere mer eller på samme nivå de neste 12 månedene. Derfor tror vi du kan ha nytte av å søke SkatteFUNN eller kanskje noen av de andre støtteordningene vi har for næringslivet.

Om arrangementet

I webinaret vil du få oppdatert informasjon om SkatteFUNN-ordningen.

I tillegg vil en av Forskningsrådets fagrådgivere gi en kort presentasjon om SkatteFUNNs portefølje innen Olje og gass. Du får også med deg råd på veien mot en god søknad, rettet spesielt mot FoU-utfordringer innen bransjen.

En av Forskningsrådets regionansvarlige vil også være til stede i webinaret. Dette er rådgivere som bor og jobber i regionene, og som kjenner Forskningsrådets muligheter og fagpersoner godt. De har oversikt over og holder tett dialog med næringslivsaktører og forskningsmiljøer i eget område.

Mot slutten blir det en runde med spørsmål og svar.

PÅMELDINGSFRIST 31.05.2021 kL.13:00

Lenke for deltagelse sendes ut på e-post til alle påmeldte, dagen før webinaret.

Spørsmål om arrangementet kan sendes til skattefunn@forskningsradet.no, eller ta kontakt på tlf. 22037500.

Kontaktperson

Karen Schønemann


Register