22
Nov

22 November | 18:00 - 21:00 | Vennesla | Open for all

Bulk Race Day er et gratis og åpent arrangement som samler representanter fra næringsliv, akademia, offentlig sektor og alle med kompetanse som vil bidra til utvikling av bærekraftige løsninger.

Her vil Bulks satsing på N01 Campus samt mulige spin-off prosjekter med verdiskapningspotensiale for Agder regionen bli presentert.

Det er i 2016 første gang Bulk Race Day arrangeres. Et langsiktig mål er at Bulk Race Day skal bli et årlig event og en arena for utvikling av bærekraftige løsninger.

Innehar du verdifull kompetanse og vil bidra til utviklingen av bærekraftige løsninger med betydning for Agderregionen? Meld deg på!

Invitasjon & Program

Tidspunkt: 22. november 2016 Kl. 18:00-21:00
Sted: Hunsfos Næringspark, Vennesla. Velkommen!

Register