29
Aug

29 August | 09:00 - 13:00 | Kristiansand | Open for all

Skjær i sjøen - hvordan holde riktig kurs? Bli med på halvdags antikorrupsjonsworkshop!

GCE NODE i samarbeid med NORWEP (Norwegian Energy Partners) og Advokatfirma Compliancepartner AS med advokat Anders Venemyr inviterer til workshop om antikorrupsjon.

TEMA:

 

1. Hva er straffbar korrupsjon?

  • Korrupsjon/bestikkelser/smøring/utilbørlige fordeler
  • FN konvensjonen og Norge – straffeloven
  • FCPA/UK Bribery Act/andre land

2. Konsekvenser ved manglende etterlevelse

  • Særlig om offentlige anskaffelser og korrupsjon

3. Rettspraksis nasjonalt og internasjonalt, eksempler på saker

4. Antikorrupsjonstiltak/- program

  • “Godt nok”/NORWEP/Varsling

5. Presentasjon/diskusjon av noen relevante dilemmaer

  • Utlandet og offentlige tjenestemenn – Case
  • Andre dilemmaer – Har du et dilemma som vi kan bruke i workshopen? Send dette i forkant til Anders Venemyr, e-post: av@compliancepartner.no

6. Oppsummering

Ytterligere info om workshopen.

GCE NODE deltakere gratis, andre bedrifter kr. 1 500,- + mva.


Register