12
Apr

12 April - 20 September | 8:00 - 17:00 | Mandal | Open for all

Dagens trend er at dataprosessering blir viktig for alle aktører for å optimalisere produksjon.

Digitalisering av industrielle prosesser krever påfyll av kompetanse. Future Robotics tilbyr nå en kurspakke for våre medlemmer til svært redusert pris.

Med økt bruk av sensorer genereres store mengder data. Noen industrier har allerede implementert dataprosessering fra sensorer i sine produksjonsprosesser, mens andre er i startgropa. Dagens trend er at dataprosessering blir viktig for alle aktører for å optimalisere produksjon. Smart dataprosessering kan også generere nye tjenester knyttet til dine produkter og dermed utvide bedriftens produktspekter. Vi tilbyr her en kursmodul for å øke kompetansen innenfor prosessering av data. Kurset vil holdes av Geir Nordgaard, GeNor som gjennomfører dette kurset for Norsk Industri (Næringslivets skole). Vi tilbyr her de første 2 av 4 moduler tilgjengelig for våre medlemsbedrifter og finansierer også deler av kursavgiften. De to modulene deles på 4 heldags samlinger. Samlingene er lagt til Lindesnesregionen Næringshage i Mandal.

Begrenset antall deltaker, påmeldingsfrist 18. mars

 

Kursbeskrivelse


Register