15
Feb

15 February | 09:30 - 16:00 | Oslo | Open for all

Delta på DEMO 2000-konferansen og la deg inspirere gjennom foredrag med gode prosjekteksempler og innslag fra bransjen.

Fokuset vil være energieffektivisering, digitalisering og utvikling av nordområdene. DEMO 2000 legger også fram ny programplan.

Programstyrets leder Runar Rugtvedt vil presentere innholdet i ny programplan for DEMO 2000.

Målgruppen for konferansen er FoU-miljøer, leverandørindustri, oljeselskaper og forvaltningen.

DEMO 2000-konferansen er en arena for deg som er engasjert i næringen og vil tenke nytt. Her kan brukere møtes, sammen se mulighetene i DEMO 2000 og få et innblikk i hva programmet har oppnådd.

Det vil ikke være påmeldingsavgift, men en “no show”-avgift for dem som er påmeldt og ikke møter.

Program DEMO2000-konferansen 2018

Sted: Forskningsrådet, Lysaker, Oslo


Register