01
Dec

01 December | 10:00 - 13:00 | Kristiansand | Open for all

Programmet DEMO 2000 i Norges forskningsråd lyser ut 100 millioner kroner til nye teknologier til nytte for norsk sokkel. Delta på informasjonsmøte for å høre mer om utlysningen og for en-til-en samtaler om utlysningen.

Demonstrasjons- og piloteringsprogrammet DEMO 2000 har fått 100 millioner kroner som følge av regjeringens tiltakspakke for å motvike arbeidsløshet blant ingeniører. Søknadsfristen er 17. februar 2016.

I denne forbindelsen arrangerer GCE NODE informasjonsmøte om virkemidler fra Norges forskningsråd og Innovasjon Norge på Auditoriet i Sørlandet Kunnskapspark, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand.

Under dette møtet vil programkoordinator for DEMO 2000, Anders J. Steensen, orientere om utlysningen til programmet. Innlegget til Steensen vil handle om kravene som stilles for å skrive en vellykket søknad i forbindelse med utlysningen.

Program:

kl. 10.00: DEMO 2000 ved Anders. J. Steensen, programkoordinator i Norges forskningsråd

kl. 10.30: Informasjon om andre virkemidler fra Forskningsrådet v/Siren M. Neset, Norges forskningsråd

kl. 11.00: Informasjon om virkemidler fra Innovasjon Norge v/Rita Schage, Innovasjon Norge

kl. 11.30: Enkel lunsjservering

kl. 12.15: Status og planer NODE FoUI-prosjekter v/Marit Dolmen

Det vil være mulighet for en-til-en samtaler om DEMO 2000 med Anders J. Steensen i Norges forskningsråd, informasjon om andre virkemidler i Forskningsrådet med Siren M. Neset i Norges forskningsråd og informasjon om virkemidler i Innovasjon Norge med Rita Schage.

Vennligst avtal samtaler på forhånd ved å ta kontakt med Marit Dolmen, RD&I Manager i GCE NODE på telefon: + 47 97 97 60 30 eller epost: marit@gcenode.no.


Register