13
Jun

13 June | 11:30 - 15:00 | Kristiansand | Open for all

DEMO 2000 inviterer til søkerseminar i Kristiansand 13. juni

Petroleumsprogrammet DEMO 2000 i Norges forskningsråd DEMO 2000 lyser ut 125 millioner kroner med søknadsfrist 12. oktober 2016. Forskningsrådet inviterer i samarbeid med GCE NODE til et søkerseminar i Kristiansand mandag 13. juni.

Petroleumsprogrammet DEMO 2000 i Norges forskningsråd får en ekstrabevilgning fra Regjeringen på 50 millioner kroner for 2016. Dette er en del av myndighetenes tiltakspakke for å sikre kompetanse og sysselsetting i petroleumsnæringen. Olje- og energidepartementet ønsker at midlene skal bevilges til prosjekter snarest.

Det betyr at DEMO 2000 vil ha en utlysning på 125 millioner kroner med søknadsfrist 12. oktober 2016.

Norges forskningsråd inviterer i samarbeid med GCE NODE derfor til et søkerseminar på Scandic Dyreparken i Kristiansand mandag 13. juni 2016 for å mobilisere petroleumsnæringen for å møte den største utlysningen i DEMO 2000 noensinne.

Sted: Scandic Dyreparken, Dyreparkveien 2, Kristiansand.

Det vil være muligheter for en-til-en samtaler med Forskningsrådets rådgivere, blant annet Siren M. Neset (bildet) etter at seminaret er ferdig.

Program


Register