14
Feb

14 February | 17:00 - 20:00 | Tvedestrand | Open for all

Trenger ditt prosjekt penger?

TENK InnovasjonsLab inviterer til “Den lille Pengekvelden”, hvor du kan møte representanter for Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Aust-Agder fylkeskommune, næringssjefer, Innoventus Sør, Sørlandsporten Næringshage, TENK InnovasjonsLab og STN-Nettverket.

Invitasjon, program & påmelding.


Register