08
Nov

08 November | 08:30 - 11:30 | Mandal | Open for all

Lindesnes 2033 er et arrangement som setter Lindesnes i et 10 års perspektiv.

Sinpro inviterer til Lindesnes 2033 der hovedtaler er Sjur Dagstad, professor i innovasjon og forfatter av boka: Innovasjonsboka – Fornyelsens kunst.

Relativt mange kommuner opplever fraflytting, og en vesentlig oppgave for et samfunn er tenke utvikling – selv med å holde på sin posisjon. Arbeidsplasser er essensielt i denne sammenheng.  På dette seminaret ønsker vi å samle bredt –  Ulike næringer, offentlige aktører, infrastruktur aktører, kommune, politikere m.m.

INFO OG PÅMELDING


Seminaret holdes på Mandal Hotel i 6. etg.
Pris er kr 300,- pr deltaker