18
Aug

18 August | 17:30 - 18:30 | Arendal | Open for all

En time med blågrønne fremtidstanker.

Velkommen til en time med blågrønne framtidstanker!
Endringstakten er stor i norsk næringsliv og aller størst på kysten. Hvilke muligheter ligger i ny kompetanse, ny digital teknologi og grønn omstilling innen områder som transport, energi, fiskeri og havbruk? Hvordan ser morgendagens kystsamfunn og morgendagens kystarbeidsplass ut? Og er det tingenes internett som skal sørge for lys i husa i framtida?

Sted: Demokratiscenen (Kittelsbukt)
Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte

Arrangører: GCE NODE, NTNU og Telenor Maritime 

Program for nedlasting