15
Aug

15 August | 16:30 - 18:00 | Arendal | Open for all

Den digitale tidsalderen fører til ny teknologi og nye samarbeidsformer som påvirker forretningsmodeller og hvordan vi gjør business. Seminaret setter fokus på teknologi og trender som utfordrer og endrer havnæringene innen blant annet skipsdesign, offshore vind, utvinning av olje- og gass offshore og fiskeoppdrett.

Venue: Sjøkurs

Organizers: Norwegian University of Science and Technology, GCE NODE

Program:

  • Velkommen og innledning Anne-Grete Ellingsen (CEO, GCE NODE) og Thor Arne Håverstad (CEO, Teknova)
  • Automatisering og robotisering i havbruksnæringen, endring i forretningsmodellene? Ingrid Schjølberg, Professor, Direktør NTNU Havrom
  • Empowering new business models through digitalization of ship machinery maintenance data, Thomas Meyer, CEO, Machine Prognostics
  • Digitale tvillinger: Nye forretningsmodeller og økt verdiskapning, Bjarne Larsen, Chief Engineer, MHWirth
  • Hvordan blockchain og skyløsninger kan skape vekst i oppdrettsnæringen, Tonje Eskeland Foss, Regionsdirektør, Atea Nord
  • 5G Wireless platform, Tom Løwehr, CSO Offshore, Telenor Maritime
  • Panel dialog, Moderator: Thor Arne Håverstad

Program and invitation